Parkovanie v NTC

« Späť

Milí zákazníci,
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú nám preukazujete využívaním nášho parkoviska.
V súčasnosti však všetci čelíme rýchlemu rastu cien energii ako aj inflácii.
Súhra týchto faktorov ovplyvnila zvýšenie cien parkovacích služieb NTC s účinnosťou od 17.1.2023 na 4 eur / parkovacia hodina.
Veríme, že aj napriek tejto nepriaznivej situácii budete naše parkovisko využívať aj naďalej.