Moverall

« Úvod


MOVERALL – KONCEPT POHYBOVEJ MEDICÍNY

Venujeme sa fyzioterapii so zameraním na prevenciu a liečbu širokého spektra bolestivých stavov a porúch pohybového aparátu dospelých, vrátane športovcov, žien v tehotenstve a po pôrode a detí.

Vo svojej práci vychádzame z konceptu svetovo uznávanej a efektívnej rehabilitačnej metódy Dynamickej neuromusku[1]lárnej stabilizácie (DNS) podľa Prof. Koláře – prístup zalo[1]žený na vývojovej kineziológií. Touto metódou neliečime len pohybový aparát, ale aj jeho riadiace centrum – mozog a jeho pohybové programy. Pokiaľ sú v poriadku, potom aj naše telo pracuje správne a nedochádza k chybným pohybovým vzor[1]com a k predčasným degeneratívnym zmenám.

www.moverall.sk