Verejné obchodné súťaže

« Úvod

Ochranné pokrytie tenisových povrchov v centrálnej hale Národného tenisového centra

Zverejnené 25.8.2023

NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM, a.s. ako prijímateľ príspevku v rámci programu s názvom: „Športová infraštruktúra národného významu“, poskytovaným Fondom na podporu športu, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber dodávateľa na predmet zákazky s názvom „Ochranné pokrytie tenisových povrchov v centrálnej hale Národného tenisového centra“.

V prípade, že Vaša spoločnosť by bola schopná dodať tovar zodpovedajúci predmetu zákazky s spĺňa stanovené súťažné podmienky, dovoľujeme si Vás týmto osloviť na predloženie cenovej ponuky v lehote najneskôr do 08.09.2023 do 10:00 hod.

Všetky potrebné informácie sú uvedené vo výzve, ktorá je dostupná na stiahnutie tu.


Výmena MaR pre klimatizáciu a vzduchotechniku NTC

Zverejnené 15.8.2023

NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM, a.s. ako prijímateľ príspevku v rámci programu s názvom: „Športová infraštruktúra národného významu“, poskytovaným Fondom na podporu športu, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber dodávateľa na predmet zákazky s názvom „ Výmena MaR pre klimatizáciu a vzduchotechniku NTC “.

V prípade, že Vaša spoločnosť by bola schopná dodať tovar zodpovedajúci predmetu zákazky, dovoľujeme si Vás týmto osloviť na predloženie cenovej ponuky v lehote najneskôr do 25.08.2023 do 10:01 hod.

Všetky potrebné informácie sú uvedené vo výzve, ktorá je dostupná na stiahnutie tu.


LED obrazovky a perimeter pre centrálny tenisový dvorec NTC

Zverejnené 14.7.2023

NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM, a.s. ako prijímateľ príspevku v rámci programu s názvom: „Športová infraštruktúra národného významu“, poskytovaným Fondom na podporu športu, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber dodávateľa na predmet zákazky s názvom „LED obrazovky a perimeter pre centrálny tenisový dvorec NTC“.

V prípade, že Vaša spoločnosť by bola schopná dodať tovar zodpovedajúci predmetu zákazky, dovoľujeme si Vás týmto osloviť na predloženie cenovej ponuky v lehote najneskôr do 27.07.2023 do 10:00 hod.

Všetky potrebné informácie sú uvedené vo výzve, ktorá je dostupná na stiahnutie tu.


Rekonštrukcia tenisových a squashových kurtov

Zverejnené 12.7.2023

NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM, a.s. ako prijímateľ príspevku v rámci programu s názvom: „Športová infraštruktúra národného významu“, poskytovaným Fondom na podporu športu, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber dodávateľa na predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcia tenisových a squashových kurtov“.

V prípade, že Vaša spoločnosť by bola schopná dodať tovar zodpovedajúci predmetu zákazky, dovoľujeme si Vás týmto osloviť na predloženie cenovej ponuky v lehote najneskôr do 26.07.2023 do 10:00 hod.

Všetky potrebné informácie sú uvedené vo výzve, ktorá je dostupná na stiahnutie tu.


Ozvučenie centrálnej haly Národného tenisového centra

Zverejnené 10.7.2023

NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM, a.s. ako prijímateľ príspevku v rámci programu s názvom: „Športová infraštruktúra národného významu“, poskytovaným Fondom na podporu športu, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber dodávateľa na predmet zákazky s názvom „Ozvučenie centrálnej haly Národného tenisového centra“.

V prípade, že Vaša spoločnosť by bola schopná dodať tovar zodpovedajúci predmetu zákazky, dovoľujeme si Vás týmto osloviť na predloženie cenovej ponuky v lehote najneskôr do 25.07.2023 do 10:00 hod.

Všetky potrebné informácie sú uvedené vo výzve, ktorá je dostupná na stiahnutie tu.