Zmena prevádzky

« Späť

Vážení športoví priatelia,

na základe uvoľňovania opatrení (III. stupeň varovania a platných vyhlášok ÚVZ SR) spúšťame od 20. apríla 2021 športovanie v Národnom tenisovom centre za nasledujúcich bezpečnostných opatrení:

  • zákaz používať sprchy a šatne,
  • zákaz stretávať sa a zdržiavať sa v spoločných priestoroch,
  • povinnosť používať respirátor FFP2 v spoločných priestoroch,
  • povinnosť dezinfekcie rúk pri vstupe na športovisko a pri odchode z neho.

Všeobecne platí, že pri vykonávaní športovej aktivity nie je povinnosť mať nasadené rúško ani respirátor.

Od 28. apríla 2021 je možné športovať do 21.00 h., pretože naďalej platí zákaz vychádzania po tomto čase.

Situáciu každý deň sledujeme a podľa aktuálnych opatrení budeme priebežne robiť zmeny v uvoľňovaní prípadne v sprísňovaní opatrení.

Reklamné bannery